Aangenaam kennis te maken

 
FORM follows function

Want architectuur moet functioneel zijn. Dat is het uitgangspunt van FORM, architectenbureau nieuwe stijl. Het toekomstige gebruik en de gebruiker staan centraal. We halen onze inspiratie uit de directe omgeving van het plan, de functie van het gebouw, maar vinden deze ook in de eindgebruiker en design in het algemeen. Hierdoor voelt onze architectuur vertrouwd aan, maar heeft deze toch een geheel eigen gezicht. Cruciaal voor de architectuur is de kwaliteit van de uitvoering. Kwaliteitsbewaking begint bij ons al in de conceptfase, door te ontwerpen in 3D.

“Een mooi uitgevoerd detail is een ornament voor het gebouw.”

Gezamenlijk proces

Elke locatie en elk project vraagt om een andere oplossing. Dat vergt een op maat gemaakte aanpak en een persoonlijke benadering. We luisteren naar de opdrachtgever en denken mee met de eindgebruiker. Een betrokkenheid die resulteert in de verwezenlijking van de wensen van de klant.

Samenwerken en flexibiliteit

Wij staan voor een open manier van samenwerken met opdrachtgevers en eindgebruikers. Letterlijk, door te werken op locatie of door het aanbieden van flexplekken op ons eigen kantoor. We stellen ons flexibel op, door te anticiperen op de vraag van opdrachtgevers, maar ook door de onderscheidende manier waarop we een projectteam samenstellen. We bekijken gericht welke expertise we voor een project nodig hebben en daarbij wordt intensief samengewerkt met andere disciplines uit ons netwerk. Daardoor kunnen wij flexibel werken en snel schakelen. Zo nemen wij klanten vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering alle zorgen uit handen.

BIM engineering

Bij FORM staat het Bouw Informatie Model (BIM) centraal als ontwerpinstrument en integraal kader voor kwaliteitsbewaking. Door te werken met BIM, is het al vanaf de ontwikkelingsfase mogelijk om verschillende varianten van het plan met elkaar te vergelijken. Niet alleen architectonisch, maar ook bouwkundig, financieel én procesmatig.

BIM SBB

Architecten register

De architecten van FORM zijn geregistreerd bij het Bureau Architectenregister. Bureau Architectenregister is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat uitvoering geeft aan de Wet op de architectentitel, zorg draagt voor het beheer van het architectenregister en bevoegd is om op te treden tegen onrechtmatig titelgebruik. Daarnaast is BA de bevoegde autoriteit in Nederland voor de uitvoering van de Europese richtlijn voor de erkenning van professionele kwalificaties van de onder haar vallende beroepen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de website www.architectenregister.nl.
BIM


OPENSTAANDE VACATURES

Robert Noordegraaf – onderzoekend ontwerper

Robert Noordegraaf – onderzoekend ontwerper

Wat betreft Robert moet een ontwerp op alle niveaus goed in elkaar zitten. Een geslaagd project betekent een tevreden opdrachtgever, trotste eindgebruikers en een solide ontwerp waarbij alle details kloppen. Als onderzoekend ontwerper is hij altijd op zoek naar de beste oplossing. Van het optimaliseren van digitale tools, de indeling van een plattegrond tot aan de uitwerking van een detail: Robert stopt niet voordat er een kloppend geheel is ontstaan.

Jörgen Haring – leverancier van maatwerk

Jörgen Haring – leverancier van maatwerk

Voor Jörgen staat architectuur voor creativiteit en techniek, binnen een context van samenwerkingsverbanden en ontwerp- en bouwprocessen. Het gestroomlijnd samenbrengen van alle disciplines omvat voor hem zowel de complexiteit van het vak als de grootste uitdaging. Jörgen is tegelijkertijd architect en adviseur en begeleidt opdrachtgevers naar het maken van de juiste keuzes op het gebied van architectuur, bouwtechniek en instrumenten. Alles om het project, de bijbehorende processen én het eindresultaat te optimaliseren.

Amar Ramdas

Amar Ramdas

Anton Bouwer

Anton Bouwer

Erik Wessels

Erik Wessels

Gijs van de Brug

Gijs van de Brug

Jango Hemmes

Jango Hemmes

Kirsten Lock

Kirsten Lock

Leyden Durand

Leyden Durand

Marlin Jongeneel

Marlin Jongeneel

Marko Nikolic

Marko Nikolic

Pamela Ommel

Pamela Ommel

Tim van der Pijl

Tim van der Pijl

Tom van der Slik

Tom van der Slik

Enthousiast geworden over onze projecten en spreekt onze werkwijze je aan?
Neem contact met ons op voor een kennismaking.